"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט גו'ליס #3
מיקום הפרוייקט:
גו'ליס
גודל המערכת:
30kw