"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט ג'וליס #1
מיקום הפרוייקט:
ג'וליס
גודל המערכת:
100kw