"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט גן יבנה
מיקום הפרוייקט:
גן יבנה
גודל המערכת:
20kw