"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט גבעת יערים
מיקום הפרוייקט:
גבעת יערים
גודל המערכת:
107kw