"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט גינוסר
מיקום הפרוייקט:
גינוסר
גודל המערכת:
27kw