"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט מנוף #3
מיקום הפרוייקט:
מנוף
גודל המערכת:
12kw