"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט מנוף #2
מיקום הפרוייקט:
מנוף
גודל המערכת:
15kw