"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט משגב
מיקום הפרוייקט:
משגב
גודל המערכת:
265kw