"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט נעמה #2
מיקום הפרוייקט:
נעמה
גודל המערכת:
60kw