"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט נתיב הגדוד
מיקום הפרוייקט:
נתיב הגדוד
גודל המערכת:
150kw