"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט צורן
מיקום הפרוייקט:
צורן
גודל המערכת:
22kw