"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרוייקט צפת
מיקום הפרוייקט:
צפת
גודל המערכת:
22.5kw