"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרויקט בית ג'ן
מיקום הפרוייקט:
בית ג'ן
גודל המערכת:
30kw