פרויקט בית ג'ן
מיקום הפרוייקט:
בית ג'ן
גודל המערכת:
30kw