"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרויקט גוש חלב
מיקום הפרוייקט:
גוש חלב
גודל המערכת:
30kw