"אנחנו הדור הראשון שחש את ההשפעה של שינויי האקלים והדור האחרון שנלחם בהם".
פרויקט עין יעקב
מיקום הפרוייקט:
עין יעקב
גודל המערכת:
36kw